Razvijte sistemski pogled na problem oziroma vaš izziv

Prepoznajte akterje, normativne okvirje in miselne okvire

Prepoznajte nove trende, gibanja in koncepte

Oblikujte lastno inovacijo oziroma intervencijo

Sestavite lastno zgodbo o prehodu v trajnostno družbo

STROKOVNA PODROČJA

 

Sektorji

Nivoji izziva

Inovativni modeli

Energetika

Alternativni kazalniki razvoja in blaginje

Sodelovalno gospodarstvo

Kmetijstvo in prehrana

Modeli lastništva in upravljanja

Krožno gospodarstvo

Mobilnost

Načrtovanje in oblikovanje politik

Ekonomija delitve

Stanovanjstvo

Trajnostna proizvodnja in potrošnja

Regenerativna ekonomija

 

Novi načini dela

Deliberativna e-demokracija

 

Trajnostno prostorsko načrtovanje

Odprtokodna ekonomija

 

Alternativne in lokalne valute

Pametna mesta in pametne skupnosti

 

Sistemi socialne blaginje

Univerzalne temeljne storitve

 

Sistemi socialnega skrbstva

Socialna in solidarnostna ekonomija

 

Načrtovanje proračuna

Skupnostna ekonomija

ORODJA IN PRISTOPI

Orodja, s katerimi vam pomagam pri vašem izzivu, inovativni rešitvi ali ideji

Analiza družbenih, tehnoloških, ekonomskih, ekoloških in političnih dejavnikov (“STEEP analysis”)

 • Anticipacijsko (prihodnostno-usmerjeno) oblikovanje s “tremi horizonti
 • Analiza potencialov in priložnosti za večplastno širitev in vpliv na pogoje delovanja (“scaling innovation”)
 • Raziskovanje in razvoj podpornih politik, institucijskih okvirjev in sodelovalnih mehanizmo
 • Strateški pregled politik in podpornih mehanizmov za krožno in sodelovalno gospodarstvo
 • Analiza perspektiv (“horizon scanning”)
 • Analiza šibkih signalov sprememb (“weak signal analysis”)
 • Analiza silnic sprememb (“driver of change analysis”)
 • Identifikacija vzvodov za spremembe (“leverage point analysis”)
 • Osi negotovosti (“axes of uncertainty”)
 • SWOT analiza (“SWOT analysis”)
 • Ustvarjanje vizije (“visioning)
 • Načrtovanje scenarijev (“scenario planning”)
 • Pogled nazaj (“backcasting”)
 • Pogled naprej (“forecasting”)
 • Priprava strateške poti (“roadmapping”)
 • Metoda treh horizontov  (“three horizons”)
 • CLA analiza (“causal-layered analysis”)
 • Teorije sprememb (“theories of change”)
 • Multi-nivojska perspektiva (“MLP perspective”)
 • Večdeležniški inovacijski petkotnik (“quintuple helix”)
 • Participativno oblikovanje inovacij
 • Oblikovanje gospodarstev “v prehodu” (“designing economies in transitions”)
 • Resna igra “Spremeniti igro”, prilagojena vašim potrebam in izzivom
 • Resna igra po meri, posebno prilagojena vašim potrebam in izzivom
 • Strateški pogovori o inovaciji in prihodnosti na osnovi igranja vlog
 • Vsebinski koncepti za izkustvene prihodnosti[10]  (npr. festival, film, igra, drama, reklama)

Igra “Spremeniti igro”

Igra “Spremeniti igro” je namizna igra v kateri igrate vlog in pripovedne tehnike, karte z ovirami večjim sistemskim spremembam z intervencijami, ter druge mehanikeza spremembe ter intervencijami, kombinacijo sodelovalnih in tekmovalnih elementov, ter dinamike “kooptacije” in trojanskih konjev. Služi kot:

 • Izobraževalno orodje: omogoči hkratno spoznavanje več modelov trajnostnega gospodarstva in inovacij, ki te modele poosebljajo, razvijajo oziroma jih vpeljujejo (lokalnih in po svetu) ter o njih zažene trajen dialog
 • Sodelovalno orodje: igralci preko igre sodelujejo (ob sočasnem tekmovanju med ekipami) v sestavljanju prepričljivih zgodb o spremembah na različnih ravneh družbe, ki privedejo do realizacije trajnostnih modelov gospodarstva
 • Orodje za odkrivanje vrzeli v znanju na področju trajnostnega gospodarstva ter za odkrivanje ključnih predpostavk o inovacijah, s katerimi mnogokrat nezavedno operiramo in katere je potrebno privleči na dan

USPOSABLJANJA IN PREDAVANJA

Nudim tudi predavanja, usposabljanja ter druge oblike strateških interakcij in pogovorov. Preko teh dejavnosti omogočim vam oziroma vaši ekipi, da sami lahko bodisi enkratno bodisi rutinsko uporabljate prednosti znanj in/ali orodij, katere združuje FuturesCraft, ali pa jih le pobližje spoznate. Poln seznam tematik je na voljo na pregledu področij tukaj in v FuturesCraft besednjaku tukaj .

SVETOVANJA IN RAZPISI

Sofinanciranje neke inovacije, raziskovalnega projekta, eksperimenta zahteva navedbo prednosti svojega modela oziroma inovacije, in jasna merila uspeha (tako kvalitativna kot kvantitativna, družbena in okoljska). To zahteva določeno mero obvladovanja jezika in rabe terminologije ter poznavanje trendov ki jih politični in finančni mehanizmi prepoznavajo in podpirajo. Pomagam vam pri razvoju inovativne ideje, razvojnega ali raziskovalnega projekta; tudi v namen pridobivanje sredstev na razpisih.

Close Menu