“Uspešnost transformativnih sprememb bo odvisna od zmožnosti, da spremenimo ideje o spremembah samih”  

Terry Irwin idr.

Celovito razumeti inovacije – njihove ambicije, ovire al izzive, potenciale in transformativne učinke na družbeno-ekološke sisteme – terja nov razmislek o spremembah. Teorije sprememb oziroma transformacij predstavljajo krovni izraz za različna orodja, namenjena razumevanju:

1) dinamik med akterji, inovacijami in institucijami 

2) kompleksnih vplivov na družbeno-ekološke sisteme

3) novih in nepredvidenih poti za transformativno delovanje 

Uporabnikom omogočijo refleksijo nad lastnim delovanjem v kontekstu (želenih, potrebnih) sprememb oziroma lastnih vizij trajnostne družbe in gospodarstva, ki služi kot podlaga za celovitejše oblikovanje inovacij, snovanje strategij ter za spremljanje in evalvacijo dejavnosti.

Close Menu