“Izziv današnjega dne je ustvariti gospodarstva – od lokalnih do globalnih – ki človeštvu pomagajo izvesti prehod v varen in pravičen prostor, znotraj zmogljivosti našega planeta” 

Kate Raworth

Oblikovanje in upravljanje prehodov se vzpostavlja kot nov, celosten in inkluziven pristop do načrtovanja in izvedbe zelenih sistemskih prehodov. Pristop združuje vznikajoče modele socialnega in zelenega gospodarstva, sooblikovanje inovacij in metode strateškega načrtovanja ter predvidevanja. Pristop je namenjen več-deležniškim skupinam, ki želijo vzpostaviti t.i. prehodno areno (angl. transition arena) ter znotraj nje v sodelovanju z najširšim krogom družbenih deležnikov izoblikovati prehod v trajnostno prihodnost in družbo. Prav tako je uporabna za posamezne akterje in organizacije, ki želijo znati svojo poslovno idejo ali inovacijo vidneje umestiti v širši sistemski načrt in vizijo prehoda.

Close Menu