slika-meh

Zdravo, sem Rok, diplomirani sociolog (FDV UL) in magister okoljskega upravljanja univerze v Utrechtu na Nizozemskem. Moje življenjsko poslanstvo je povezovanje javnosti in različnih skupin z globalnimi izkušnjami, znanji in vizijami trajnostno usmerjene družbene inovacije. V ta namen interdisciplinarno ter sistemsko povezano proučujem ključne družbene, ekonomske, politične, tehnološke in ekološke izzive ter razvijam tehnike in orodja, ki uporabnikom omogočajo in širijo vpogled v nove možne prihodnosti in oblike prehoda; ter razvoj inovativnih, sinergičnih, pravičnih in resnično trajnostnih rešitev: izdelkov, storitev, sistemov, platform in politik.

Skozi iniciativo FuturesCraft združujem sistemsko analizo, metode predvidevanja prihodnosti in orodja za oblikovanje trajnostnih inovacij. Tekom raziskovalne poti sem ugotovil, da je ta kombinacija ključna za:

 • Sestavo celovitih zemljevidov kompleksnih, večnivojskih in medsektorskih problemov oziroma izzivov
 • Oblikovanje trajnostnih in socialno naravnanih inovacij z jasno prihodnostno usmerjenostjo in strategijo
 • Opolnomočitev inovatorjev pri soustvarjanju podpornih okvirjev in mehanizmov za "scaling" in odprto sodelovanje
 • Celovito in vključujoče soupravljanje (ang. co-governance) s podnebno oziroma širše okoljsko strateškimi viri

Živa orodja FuturesCraft prilagajam potrebam in izzivom različnih pobud, organizacij in večdeležniških skupin. Z njimi pomagam krepiti tista znanja in zmogljivosti, ki omogočajo ne le zaznavanja ali sledenje trendom, temveč le-te s premišljeno in transformativno strategijo tudi oblikovati, postavljati, povezovati, podpirati in širiti. Namenjena so:

 • Razvijalcem in ponudnikom zelenih družbenih inovacij
 • Javnim službam in upravnim organizacijam na več ravneh
 • Raziskovalnim in izobraževalnim institucijam
 • Nevladnim in civilnodružbenim organizacijam
 • Pobudam na stičiščih znanosti, oblikovanja in umetnosti
 • Večdeležniškim skupinam in procesom
 • Širši javnosti
Close Menu