“Če hočeš kaj resnično spremeniti, moraš zgraditi nov alternativni model, ki obstoječega naredi neuporabnega.”  

Richard Buckminster Fuller

Družbene inovacije, semena sprememb, utopije za realiste. Ti in drugi termini danes označujejo nove načine mišljenja in delovanja, ki izhajajo iz globokega razumevanja družbenih in okoljskih izzivov. Poudarek na družbenem izhaja iz misli, da rešitve z največjimi potenciali niso le nove ali bolj učinkovite tehnologije same na sebi, temveč predvsem novi družbeno-gospodarski vzorci in načini ravnanja, katere sicer marsikdaj nove tehnologije omogočajo in podpirajo. Tovrstne inovacije po definiciji širijo možnosti za trajnostno družbo, oziroma širijo spekter možnih prihodnosti, oblik gospodarstva in zelenega sistemskega prehoda. Ob tem imajo inovacije pogosto disruptivne in/ali transformativne učinke na ustaljene strukture in načine delovanja ter tako nudijo pomembne iztočnice družbi za snovljenje resnično sistemskih alternativ.

Close Menu