Eksperimentalni projekt ‘Živeti odrast’ – predavanje in testiranje igre Game-Changers

Razlaga igre o alternativnih ekonomijah Game-Changers: The Game v Mariboru

22. maj 2019, Projekt Živeti odrast, Hostel Pekarna, Maribor

Ta mesec bomo v sklopu projekta Živeti odrast s skupino dijakov in študentov govorili o odrasti in alternativnih ekonomijah, prav tako pa bomo preizkusili eksperimentalno namizno igro Game-Changers. Opis projekta spodaj:

Živeti odrast je eksperimentalen projekt, ki raziskuje naše mentalne omejitve na poti k skupnostim, ki se bodo ustrezno odzivale na okoljske, socialne in ekonomske izzive ter jih ne samo blažile temveč tudi preprečevale. S projektom želimo podpreti, izpostavljati in iskati dobre že obstoječe prakse, ki povezujejo lokalne skupnosti in utrjujejo prepričanje, da lahko s sodelovanjem in dobrimi nameni dosežemo boljši življenjski standard ne samo zase, ampak za skupnost. Za merilo standarda pa mera postane kakovost življenja in ne več prihodek posameznika.

Odrast predstavlja vizijo, ki v ospredje postavlja blagostanje posameznika in skupnosti. Ne daje navodil, kako to doseči, temveč večplasten okvir, ki daje smisel in povezuje različne politike in pobude (ponovna uporaba, obdelovalni vrtovi, zamenjave, izmenjave, souporaba, skupnostno odločanje, trajnostna proizvodnja in potrošnja, solidarnost …). Odrast torej ne pomeni zanikanja potrebe po ekonomski dejavnosti, temveč predrugačenje te dejavnosti. Na makro ravni naslavlja smer gospodarstva in političnih institucij, na mikro ravni pa smer osebnih vrednot in želja. Zavedamo se, da so spremembe politik nujno potrebne. Zavedamo pa se tudi, da so naši miselni okvirji tisti, ki jih je treba nekoliko razširiti oziroma jim omogočiti pogled iz druge perspektive ter se z izzivi začeti spoprijemati drugače. In ravno to skušamo s projektom naslavljati.

Rast in rastočo ekonomijo, o kateri lahko beremo in slišimo v dnevnih novicah, smo začeli dojemati kot merilo ekonomskega in socialnega napredka. Kaj pa, če rast, kot jo poznamo povzroča več škode, kot prinaša koristi? Kaj pa, če rast ni rešitev za naše probleme, temveč je problem? Predpostavljamo, da bo rast izboljšala naša življenja. Dokler bo BDP v porastu, se bodo stvari izboljševale. Na planetu, ki je omejen z naravnimi viri pa ekonomija ne more neskončno rasti, četudi trajnostno. Začenjamo razumeti, da ne moremo uničiti planeta, brez da ne bi uničili tudi sebe. Razpoka med razumevanjem in našimi dejanji, ki se jo moramo naučiti zapolniti, pa je priložnost, da se poženemo v akcijo. Podajamo se na pot Živeti odrast. Vsak mesec bomo posvetili drugi temi in jo osvetlili z zornega kota odrasti. Skozi prizmo Živeti odrast bomo raziskovali odrast v vsakodnevnem življenju, mobilnost, lokalno samooskrbo, stanovanjsko problematiko, izobraževanje, delovna mesta, medije… Začenjamo s premikanjem meja v glavah in v našem delovanju. Da pa se meje ne bodo zgolj premikale, temveč raje transformirale v povezovanje in sodelovanje, nas spremljajte na FB, podcastu in spletni strani.

Facebook stran projekta: https://www.facebook.com/zivetiodrast/

Utrinki:

20-minutni dokumentarni video projekta Živeti odrast

Dodaj odgovor

Close Menu