Trajnostni razvoj sveta, Slovenije – realnost ali utopija?

10. april 2019, 18:00-20:00, Filozofska fakulteta, predavalnica 233

Facebook dogodek: https://www.facebook.com/events/2078516015781186/

Na predavanju in diskusiji s prof. dr. Dušanom Plutom (Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo) se bomo seznanili z več perspektivami in koncepti, ključnih za interdisciplinarno razumevanje družbeno-ekološke zagate. Kritično bomo obravnavali več morebitnih družbenih oziroma politično-ekonomskih alternativ sedanjemu sistemu (npr. krožno gospodarstvo, odrast, maksimalni dohodek, univerzalne temeljne storitve) ter jih umestili v kontekst ekološkega boja in pravičnosti. Temeljito bomo izprašali teorije in strategije, povezane z uresničevanjem tovrstnih alternativ, upoštevajoč trenutna stanja in razmerja moči.

Moderira Rok Kranjc

Dodaj odgovor

Close Menu