Koncepti razvoja in blaginje onkraj gospodarske rasti

29.11. 2018, 17:00-19:00. Ekonomska fakulteta UL

Facebook dogodek: https://www.facebook.com/events/916705201859500/

Na dogodku se bomo pobližje seznanili s konceptom okoljskih diskurzov. Podrobneje si bomo pogledali in prevprašali nekatere vidnejše diskurze, ki krojijo družbeno-gospodarske in okoljske politike v Sloveniji in širšem globalnem prostoru: ekonomski racionalizem, trajnostni razvoj ter ekološko modernizacijo oziroma zeleno rast. Hkrati bomo onkraj njih odkrivali zametke radikalnejših diskurzov, vizij in praks, katere prepoznavamo tudi v konceptih odrasti oziroma post-rasti.

Posebno se bomo posvetili vprašanju, kako se ti diskurzi opredeljujejo do razvoja, rasti, blaginje, vzdržnosti, okoljske trajnosi in pravičnosti; oziroma bomo skupaj poskušali opredeliti njihov odnos do gospodarske (BDP) rasti kot ne-/primernega kazalnika za izzive našega časa. Prav tako bomo govorili o različnih predpostavkah ekonomskih znanosti ter njihovih implikacijah za tako odločitvene procese kot procese oblikovanja družbeno-okoljskih rešitev, tudi v kontekstu informacijske družbe in posameznikov kot nosilcev znanja.

Po uvodnih predstavitvah Maje Bahor (Inštitut za Ekologijo) o okoljskih diskurzih, Lidije Živčič (Focus) o paradigmi odrasti ter Maruše Conič (Gibanje za Ekonomsko Pluralnost) o BDP in vlogi ekonomskih znanosti v kontekstu zelenih ekonomij si bomo pogledali in skupaj analizirali tri kratke filme ki bodo diskurzom, vzetim pod drobnogled, dali obraz. Sledila bo interaktivna diskusija o ne-/moči in strategijah uveljavljanja radikalnejših konceptov in praks “alternativnih ekonomij,” problematiki jezika in vnašanja novih oz. tujih konceptov v slovenski prostor, ekonomsko ne-/pluralistične znanstvene produkcije na Slovenskem, ter o pojmovanju fenomena konfliktnih diskurzov kot ovira (npr. naš glas v morju močnejših diskurzov) in kot priložnost (npr. medsebojno konfliktni diskurzi kot priložnost za transformativne strategije in intervencije).

Videi, ki jih bomo analizirali:

Video 1: Diskurz ekonomskega racionalizma na primeru videa Bjorna Lomborga: Climate change, what’s so alarming (PragerU, 2016)

Video 2: Diskurz ekološke modernizacije na primeru videa Ellen MacArthur: Momentum building towards the circular economy (Ellen MacArthur Foundation, 2018)

Video 3: Diskurz odrasti na primeru videa Kate Raworth: A healthy economy should be designed to thrive, not to grow (TED, 2018)

Moderira Rok Kranjc

Dogodek je izveden v soorganizaciji med Gibanjem za Ekonomsko Pluralnost (GEP) in organizatorji Mednarodne poletne šole Politične ekologije 2018 v Ljubljani: Eko-kolektiv, Focus, Fakulteta za Družbene Vede (UL), Inštitut za Ekologijo, Študentska Iskra, Časopis za kritiko znanosti ter Ministrstvo za okolje in prostor. Dogodek poteka v sklopu projekta Mednarodna poletna šola politične ekologije, financiranim s strani Ekosklada, slovenskega okoljskega javnega sklada in Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije.

Utrinek z dogodka:

Dodaj odgovor

Close Menu