Novi priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge v Sloveniji

Z namenom podpreti pobudnike stanovanjskih zadrug sta Umanotera in društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ob sodelovanju Mreže za prostor in stanovanjske zadruge Zadrugator pripravila priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge. Priročnik je del serije priročnikov, katerih namen je podpreti lokalne skupnosti pri prevzemanju aktivne vloge v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih.

“Kot projekti, ki vključujejo več deležnikov (poleg posameznikov še institucionalni akterji, strokovnjaki, lokalna skupnost idr.), zadruge omogočajo skrben razmislek o okoljsko in družbeno trajnostnih rešitvah in ponujajo priložnost za sinergije med družbenimi akterji za trajnostno načrtovanje in upravljanje prostora, storitev, sistemov, platform. Rešitve, razvite na participativen način, so lahko podlaga za vzpostavljanje ustreznih podpornih pravil, finančnih in medinstitucionalnih-sodelovalnih pogojev za razvoj stanovanjskih zadrug in inovacije na tem področju. Stanovanjske zadruge poleg tega omogočajo izvajanje dodatnih aktivnosti, katerih obstoj je pri običajnih večstanovanjskih stavbah omejen. Zaradi združevanja posameznikov lahko zadruge npr. zagotovijo razvoj dolgoročne oskrbe starejših na domu in s tem kakovostno staranje. Omogočajo različne oblike skupnostnega delovanja, ki dvigujejo kakovost življenja in/ali nižajo stroške bivanja, npr. skrb za otroke, souporabo, kolektivne nakupe. Ker zadruge temeljijo na skupnem lastništvu nepremičnine, naslavljajo tudi težave etažne lastnine in pripadajočih površin v večstanovanjskih stavbah. Ker se najemne zadruge ne lastninijo, saj je njihovo premoženje nedeljivo, ta vprašanja odpadejo, nadomesti pa jih skupnostno upravljanje, pri katerem lahko sodelujejo vsi prebivalci stavbe.”

Avtorji priročnika: Barbara Kvac, Maša Hawlina, Rok Kranjc, Aljoša Petek, Rok Ramšak

Priročnik je v PDF obliki na voljo na povezavi tukaj.

Spletna stran projekta Dovolj Za Vse je na voljo na povezavi tukaj.

Dodaj odgovor

Close Menu