Politika Zemlje: Analiza stanja globalne okoljske politike

17.12.2018, 18:00-20:00, Knjižnica Oton Zupančiča

Facebook dogodek:
https://www.facebook.com/events/290155301842649/

V zadnjem času lahko v medijih opazimo porast števila prispevkov, navezujoč na okoljska vprašanja: zelena energetika, trajnostna mobilnost, podnebni sporazumi in mednarodna poročila, itn. Znotraj in onkraj domnevno enotne predstave o tem, kako naj bi družbeno-okoljske probleme reševali (ter kako naj bi jih sploh razumeli) lahko ob bližnjem pogledu prepoznamo več različnih, mnogokrat medsebojno konfliktnih predpostavk, pogledov – z besedo, konfliktnih diskurzov.

V prvem delu dogodka bomo spoznali ključne argumente knjige Politika Zemlje: Okoljski diskurzi Johna S. Dryzka, ki jo je v letošnjem letu v slovenskem prevodu izdal Časopis za Kritiko Znanosti v okviru nove zbirke Oikos, posvečeni politični ekologiji. Knjiga sodi med svetovna temeljna dela na področju “okoljistične” misli – delo gre razumeti kot mentalni zemljevid, ki pomaga da se lažje znajdemo v sicer nepregledni množici predstav o “reševanju okoljskih problemov”. V drugem delu dogodka bomo preko primerov tekoče konference Združenih narodov v Katowicah (COP24) in podelitve letošnje Nobelove nagrade za ekonomijo poskušali pokazati, kako se različni diskurzi odražajo tako v aktualnih političnih arenah “pogajanja” o globalnih okoljskih problemih, kot na področju samih znanosti, ki včasih tudi reproducirajo in legitimirajo problematične poglede. V tretjem delu se bomo posvetili izključenim oziroma marginaliziranim pogledom, med katere lahko vključimo tudi koncept post-rastne družbe – argument, da gospodarska (BDP) rast ni predpogoj za sonaravno blagostanje; ter poziv k alternativnim kazalnikom in modelom trajnostnih ekonomij. Zadnji del dogodka bo namenjen vprašanjem in pogovoru med udeleženkami in udeleženci.

Sodelujoči:
Maja Bahor, članica uredništva Oikos
Andrej A. Lukšič, univerzitetni profesor in član uredništva Oikos
Lidija Živčič, strokovna vodja organizacije Focus, društva za sonaravni razvoj
Rok Kranjc, raziskovalec na področju alternativnih ekonomij in zelene tranzicije

Moderira Denis Maraž

Dogodek poteka v organizaciji uredništva zbirke Oikos pri Časopisu za Kritiko Znanosti, za Domišljijo in Novo Antropologijo.

Dodaj odgovor

Close Menu