Uporaba alternativ razvoju v soustvarjanju scenarijev alternativnih prihodnosti

Letos je išla 273. številka Časoposa za Kritiko Znanosti, za Domišljijo in Novo Antropologijo, posvečena odrasti in stanovanjski politiki. V njej lahko najdete moj prispevek z naslovom “Uporaba alternativ razvoju v soustvarjanju scenarijev alternativnih prihodnosti”. Spodaj povzetek:

“V članku prepoznavam in kritično opredeljujem tri sodobne paradigme, povezane z različnimi pojmovanji in odnosi do ekološke trajnosti in gospodarskega razvoja: hegemonsko paradigmo neo-liberalnega tržnega kapitalizma, kot se izraža v skovankah trajnostnega razvoja ali zelene rasti, ter latentni paradigi skupnega (angl. commons) in odrasti. To kritično razdelitev uporabim za preiskavo novejših narativov in pobud na področju alternativnih ekonomij s posebnim poudarkom na različnih modelih krožnega gospodarstva. Nato navajam nekatere mogoče sinergije med predlaganim normativnim razumevanjem pobud, ki presegajo miselni okvir dominantne razvojne paradigme – t.i. “alternative razvoju” (Latouche, 2009) – in metodami soustvarjanja scenarijev alternativnih prihodnosti. Te članek vpelje kot sklop obetavnih orodij širše-družbenega opolnomočenja, ki bi lahko omogočila bolj vključujoče, organizirano, kritično, sistemsko, generativno in refleksivno prevpraševanje in soustvarjanje skupnega vedenja, pojmovnih predstav in smelih načrtov okoli alternativnih družbenoinstitucijskih konfiguracij, prihodnosti in tranzicijskih poti onkraj t.i. postpolitičnega konsenza.”

Spletna izdaja številke bo na voljo tukaj.

Dodaj odgovor

Close Menu