Mednarodna poletna šola politične ekologije v Ljubljani

03.09 – 07.09.2018, Fakulteta za družbene vede UL

Uradna spletna stran: https://www.politicalecology-ljubljana.si/

Poletna šola ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domače in tuje produkcije ter akterjev na tem področju. Usmerjena je v razumevanje različnih dojemanj okoljskih in ekoloških vprašanj oz. okoljskih diskurzov tako, da omogoči celovitejši vpogled v njih same. Okoljski diskurzi zaradi različnega dojemanja tehnologije, ekonomije, demokracije, narave, okolja, ipd. sprožajo (ne)sporazume med različnimi deležniki. To pa vodi do različnih, pogosto tudi izključujočih si predlogov rešitev ter konfliktov in posledično političnega boja med njimi.

Govorke in govorci na poletni šoli:

Dr. DAN CHODORKOFF je nekdanji univerzitetni profesor, pisatelj in soustanovitelj Inštituta za socialno ekologijo. Njegova dela in akademske raziskave se ukvarjajo predvsem z integracijo alternativnih tehnologij, kot so sončna energija, vetrna energija in skupnostni vrtovi, v prizadevanja za razvoj socialnih gibanj, vprašanj okoljske pravičnosti in socialne ekologije.

Dr. Dan Chodorkoff: Social Ecology – a critical approach to the current crisis (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Prof. dr. NIVES DOLŠAK zredna direktorica in profesorica na Šoli za morske in okoljske problematike Univerze v Washingtonu. Njena glavna področja raziskovanja so javne politike in analiza javnih politik, okoljsko pravo in okoljske javne politike ter podnebne spremembe.

Dr. Nives Dolšak: Governance of Commons – Past, present, and future (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Prof. dr. CHRISTOPH GÖRG je univerzitetni profesor socialne ekologije na Inštitutu za socialno ekologijo Univerze Alpen-Adria v Celovcu. Področja njegovega raziskovanja  so predvsem družbeno-ekološke spremembe, konceptualno delo na družbenih odnosih z naravo, večplastna okoljska politika in ekosistemske storitve.

Dr. Christoph Gorg: The Anthropocene as a challenge for Political Ecology (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Vincent Liegey je soavtor knjige »Projekt odrasti« in predstavnik francoskega gibanja odrasti. Po poklicu je inženir ter interdisciplinarni raziskovalec in koordinator Socialne zadruge Cargonomia (Cargonomia social cooperative), katere delovanje je navdahnilo prav gibanje odrasti. Zadruga je center za logistične rešitve in distribucijo lokalno pridelane hrane s transportnimi kolesi (postreščki) v Budimpešti. Je tudi eden izmed koordinatorjev mednarodne konference o odrasti v Budimpešti 2016 (v 2018 poteka v mehiški prestolnici Mexico City, mestu Malmö ter v Evropskem parlamentu v letošnjem letu)

Vincent Liegey: Sustainable development, green growth or degrowth? (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Dr. ROMINA RODELA je raziskovalka na Fakulteti za naravoslovne vede, tehnologojo in okoljske študije, Univerze Södertörn. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na interdisciplinarno področje okoljskega upravljanja, pri čemer se podrobneje ukvarja s participativnimi pristopi, kolektivnim delovanjem in družbenim učenjem.

Dr. Romina Rodela: Environmental NGO mobilization strategies for environmental justice (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Prof. dr. ARIEL SALLEH je gostujoča profesorica na oddelku za kulturo, filozofijo in okolje Univerze Nelson Mandela; višja sodelavka na oddelku za post-rastno (post-growth) družbo Univerze Friedrich Schiller, in raziskovalna sodelavka na oddelku za politično ekologijo Univerze v Sydneyju. Njeno akademsko pisanje je osredotočeno predvsem na odnose človeštva in narave, gibanja za družbene spremembe in ekofeminizem.

Dr. Ariel Salleh: The Crisis of Globalization, Social Movements and Ecofeminist Politics (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Prof. dr. MARK CJ STODDART je izredni profesor na oddelku za sociologijo Univerze Newfoundland and Labrador. Njegova glavna področja raziskovanja so okoljska sociologija, družbena gibanja, komunikacija in kultura, turizem, šport in rekreacija.

Dr. Mark CJ Stoddart: Social Movements, Fossil Fuel Extraction and Renewable Energy Transitions (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Dr. IRINA VELICU je politologinja na Centru za družbene študije Univerze v Coimbri. V svojem akademskem raziskovanju se ukvarja predvsem z vprašanji socialno-okoljske pravičnosti, enakosti in družbenih sprememb.

Dr. Irina Velicu: The Minor Majority – Addressing Rights in Environmental Justice Theory (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Dr. CHENG XIANGZHAN je profesor estetike na Šoli za literaturo in komuniciranje na Univerzi Shandong in namestnik direktorja Raziskovalnega centra za literarno teorijo in estetiko Univerze Shandong. Njegovo raziskovalno področje vključuje zgodovino kitajske estetike, okoljsko estetiko in ekološko estetiko.

Dr. Xiangzhan Cheng: Eco-civilization and Eco-aesthetics – A Chinese Perspective (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

ANDREJ DETELA je raziskovalec na področju teoretične fizike, izumitelj, filozof in pisatelj. Njegova osnovna dejavnost je mlada znanstvena veda o sintropiji (samoorganizacijska sposobnost narave, ki presega zakon entropije, s tem pa daje našemu bivanju nov pomen in smisel). Na področju ekologije je izumil več novih tipov elektromotorjev za novo generacijo električnih vozil. V svojem delu upošteva orfiško enotnost znanosti, umetnosti in duhovnosti. Prepričan je, da lahko z občutljivim in pozornim dialogom med človekom in naravo dobrodejno vplivamo na naše življenje, tako v materialnem kot tudi v duhovnem smislu.

Andrej Detela: Inovacijski proces v luči etike in ekologije – holistični pogled (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Izr. prof. dr. ANDREJ A. LUKŠIČ je predavatelj teoretičnih in metodoloških predmetov na Katedri za analitično politologijo na Oddelku za politične vede Fakultete za družbene vede. Je direktor Inštituta za ekologijo. Njegovo temeljno raziskovalno področje je demokratizacija, in sicer v pogojih tehnološkega razvoja (tudi e-demokracije) kot tudi v pogojih rizičnih tehnologij s poudarkom na politično-okoljski dimenziji. Do sedaj je izdal knjigo »Rizična tehnologija: izziv demokraciji« (1999) in je avtor vrste člankov na omenjenih področjih. Bil pa je tudi nosilec številnih interdisciplinarnih raziskovalnih projektov ter projektov, ki so bili namenjeni okoljskemu ali demokratičnemu ozaveščanju širše javnosti.

Dr. Andrej A. Lukšič: Pajkova mreža ali kako pravilno postaviti vprašanje (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

UROŠ MACERL je predsednik društva Eko krog, ki je nastalo leta 2005 v Zasavju. Društvo je v javnosti najbolj znano po javnem opozarjanju na okoljske probleme v Zasavju in po vključevanju v pravne postopke izdajanja spornih okoljskih dovoljenj tovarni Lafarge Cement v Trbovljah za kurjenje »alternativnih goriv« (npr. petrolkoks). Uroš je bil kot kmet, katerega parcela meji na območje tovarne, udeležena stranka v pravnih postopkih in je s pomočjo društva Eko krog ter nevladnih organizacij (Focus in PIC) večkrat uspel v tožbah proti tovarni Lafarge Cement. Leta 2017 je prejel ugledno Goldmanovo okoljsko nagrado za izjemen okoljski dosežek v Evropi.

Uroš Macerla: Eko krog – kako misli in deluje okoljski kolektiv? (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ je diplomiral in magistriral iz politologije na Univerzi v Zagrebu, poleg tega je magistriral na programu Okolje, družba in razvoj na Univerzi v Cambridgeu. Raziskovalno se ukvarja z skupnino, transformacijo javnih služb, kritično urbano teorijo, okoljsko pravičnostjo in družbenimi gibanji. Tomislav je bil predsednik hrvaške mladinske zveze, Zelene akcije/Friends of the Earth Hrvaška in soustanovitelj Pravice do mesta, znotraj katere je mestni svetnik v Zagrebu. Deluje v Inštitutu za politično ekologijo v Zagrebu.

Tomislav Tomaševič: Politična ekologija v praksi – od ulic do odločevalskih aren (Mednarodna poletna šola politične ekologije, Ljubljana 2018)

Povezave do zbornikov Poletne šole:

Rumeni zbornik – Prispevki predavateljev in predavateljic

Modri zbornik – Znanstvena besedila doktorskih študentovDodaj odgovor

Close Menu